Shinsetsu Mahou Shoujo
Shinsetsu Mahou Shoujo Cover

31

Aug

2012

Shinsetsu Mahou Shoujo

Rollenspiel

Turn-based strategy (TBS)

Visual Novel

Shinjita Baka ga Ore Datta

PC

Was ist Shinsetsu Mahou Shoujo?

Shinsetsu Mahou Shoujo ist ein Rollenspiel-, Turn-basedstrategy(TBS)- und VisualNovel-Titel für PC. Der erste Release von Shinsetsu Mahou Shoujo war am 31.08.2012. Publisher und Entwickler sind Shinjita-Baka-ga-Ore-Datta.

Shinsetsu Mahou Shoujo Screenshots